WARUNKI OGÓLNE

 

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem zakupów w sklepie www.meblobud.nets.pl. Złożenie zamówienia oznacza, iż klient zapoznał się z

regulaminem sklepu i akceptuje go. 

2. Sklep internetowy www.dobremeble.biz działający pod adresem www.dobremeble.biz jest

wyłączną własnością firmy:

MEBLOBUD

Ryś 26

98-420 Sokolniki

3. Sklep www.meblobud.nets.pl zwany dalej sklepem, realizuje zamówienia zarówno poprzez dowóz mebli do klienta transportem własnym jak i przy odbiorze osobistym

4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

5. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni, nie dłużej jednak niż dni 30.

6. Za zwłokę z odebraniem sprzedawca obciąży klienta kosztami przechowania towaru w wysokości 10 pln za każdy dzień zwłoki.

7. Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego nie jest stanem magazynowym firmy. 

8. Zakupów w sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności cywilno-prawnych, które założą w sklepie konto klienta.

9. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

10. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

1. Realizujemy zamówienia z na terenie 6 Województw. Meble dostarczamy własnym transportem lub wysyłamy firmą kurierską.

2. Koszty oraz sposób dostawy wymaga wcześniejszego uzgodnienia w zależności od rodzaju przesyłki oraz naszych zdolności transportowych.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można złożyć poprzez stronę www.meblobud.nets.pl, telefonicznie lub e-mailem.

2. Zamówienie jest potwierdzane przez nas e-mailem lub telefonicznie.

3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy "LASOTA" a nabywcą.

4. Na zakupione meble wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT

5. Podczas zamówienia prosimy o potwierdzenie e-mailem swojego zamówienia a w szczególności:

- informacji o wybranej formie zapłaty za towar (płatność przy odbiorze, gotówką, przelew),

- informacji o proponowanej formie wysyłki,

- informacji o rodzaju zakupionego towaru ( np. kolor),

- danych do wysyłki ( jeżeli adres wysyłki jest inny niż adres zamieszkania /zameldowania),

- danych do wystawienia faktury ( jeżeli takową życzycie sobie Państwo)

6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia zawierającego niekompletne dane.

7. Klient może zrezygnować z zakupów lub wprowadzić zmiany do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Fakt o rezygnacji i zmianach zamówienia należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie tel. 0 785 699 992.

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez klienta e-mail z potwierdzeniem zamówienia ze sklepu. Wiąże się to z faktem zawarcia umowy kupna sprzedaży

pomiędzy Klientem a sprzedającym.

9. Realizujemy zamówienie w momencie dokonania przedpłaty na towar.

10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki lub dostawy, które są uzależnione od wagi, gabarytu, ilości paczek lub wybranej przez klienta formy transportu.

11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu www.meblobud.nets.pl 

12. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 tygodni . Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia i wpłaceniu zaliczki w wysokości 40% wartości zamówionego

towaru. W okresach świątecznych oraz wakacji czas realizacji może być wydłużony. 

13. Sklep nie ponosi odpowiedzialność za brak możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W takim przypadku niezwłocznie poinformuje klienta.

14. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży (odcień tkanin obiciowych i kolory drewna)

15. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży opisanych w niniejszym Regulaminie.

16. Sklep www.meblobud.nets.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień składanych przez osoby, które kilkukrotnie zwróciły, bądź nie odebrały zamówionych produktów bez podania przyczyny.

17. Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

18. Usługodawca określa jako niezbędne do świadczenia usług za zgodą usługobiorcy podanie numeru telefonu przez Klienta w formularzu do składania ofert.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 10 dni licząc od daty zakupu w zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271), poprzez zwrot towaru

w stanie nienaruszonym (zapieczętowanym). Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku kupujący.

ZWROTY

1. Warunkiem zwrotu jest nie stwierdzenie przez www.meblobud.nets.pl śladów użytkowania towaru

2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania musi pozostać w 100% sprawny technicznie i wizualnie, a także do przesyłki musi być dołączony FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY towaru.

3. Niedotrzymanie powyższych warunków uniemożliwi przyjęcie zwrotu towaru.

4. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący. W przypadku zwrotu – zwracamy Państwu wartość pieniężną zamówienia pomniejszoną o koszty wysyłki (dotyczy wpłaty na rachunek bankowy podany w

FORMULARZU ZWROTU/WYMIANY). 

5. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

6. W momencie, gdy zwrot, wymiana, bądź reklamacja są wynikiem błędnej realizacji zamówienia przez Sklep, całkowite koszty ponosi www.meblobud.nets.pl

REKLAMACJE

1. Każdy oferowany przez nas produkt posiada gwarancję producenta. Pamiętaj, że do wad fizycznych produktu nie zalicza się różnicy w wyglądzie (odcień tkaniny obiciowej,odcień wybarwienia)

pomiędzy ofertą prezentowaną na stronie sklepu, a wyglądem produktu w rzeczywistości. Różnice takie mogą wynikać między innymi z różnicy w ustawieniu parametrów Waszego monitora.

2. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy wymieniona w punkcie 1 Warunki Ogólne. Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta, jeżeli taka nie istnieje w

trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumenckich, a także inne powszechnie obowiązujące prawa.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1-08-2011 i w przyszłości może ulec zmianie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. " O ochronie danych osobowych".

Zgodnie z ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.

Klient/Odbiorca akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z $

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Niektóre prezentowane na zdjęciach tkaniny zostały wycofane z produkcji.

Prezentowane wyroby nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

PŁATNOŚCI

Przedpłata na rachunek bankowy

1. Jedną z form płatności przyjętą w Sklepie jest przedpłata. Może ona wystąpić w dwóch rodzajach:

przedpłata 40% wartości zamówienia + 60% przy odbiorze własnym.

Klient płaci 40 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a pozostałe 60% reguluje przy odbiorze zamówienia.

przedpłata 40% wartości zamówienia + 60% przy dostawie zamówienia.

Klient wpłaca 40 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a pozostałe 60% reguluje w chwili odbierania dostawy.

przedpłata 100%.

Klient płaci 100 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

2. Płatności będą dokonane przelewem na konto bankowe sprzedawcy

BZ WBK

  • 40 1090 1144 0000 0001 1366 5938

  • W tytule przelewu prosimy wpisać hasło "sklep internetowy" i numer zamówienia. Jeżeli kupujący dokonuje przelewu z konta innej osoby prosimy o podanie imienia i nazwiska kupującego w tytule przelewu oraz poinformowanie nas o tym e-mailowo.